Mahavishnu born to a prostitute named Gandaki, గండకీ అనే వేశ్య గర్భంలోనే మహావిష్ణువు పుడతాడు

💐💐💐#గండకీనది_చరిత్ర 💐💐💐 – History of Gandaki River 

గండకీ అనే వేశ్య గర్భంలోనే మహావిష్ణువు పుడతాడు, ఆమెతో ఒక్కరాత్రి గడిపితే చాలు అనుకునేవారు..!!

సాలిగ్రామం ఈ పేరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఇది ఊరి పేరు కాదు. గ్రామం అస్సలే కాదు. విష్ణువు ఆకారంలో ఉండే చిన్నచిన్న రాళ్లనే సాలి గ్రామం అంటూ ఉంటారు. వాటిపై విష్ణువు రూపం ఉటుంది. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఒక్క నదిలోనే ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. గండకి నది గర్భంలోనే ఇలాంటి రాళ్లు ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. వీటిని చాలా మంది పూజగదిలో ఉంచుకుని పూజిస్తుంటారు. వీటికి ఎంతో మహిమ ఉంటుందని భక్తుల నమ్మకం.


గండకీ ఒక వేశ్య…

ఇవన్నీ గుండ్రంగా నున్నగా ఉంటాయి. తాబేలు ఆకారంలో నోరు తెరుచుకుని ఉంటాయి. లోపల విష్ణువు కనపడతాడు. ఇంత ప్రత్యేకమైన సాలి గ్రామాలు గండకి నదిలోనే లభించడం వెనుక ఒక కథ ఉంది. పూర్వం గండకీ అనే అమ్మాయి ఉండేది. ఆమె అందానికి ఎవరైనా సరే దాసోహం కావాల్సిందే. శ్రావస్తి అనే నగరంలో ఈ గండకీ ఉండేది. గండకీ ఒక వేశ్య.

ఒక్కరాత్రి గడిపితే చాలు…

గండకీతో ఒక్కరాత్రి గడిపితే చాలు వాళ్ల తలరాతలు మారిపోయేవి. వాళ్ల అదృష్టాలు మారిపోయేవి. బాగా సంపన్నులుగా, గొప్పవాళ్లుగా మారిపోయేవారు. దీంతో చాలా మంది డబ్బు ఉన్న వాళ్లు కూడా ఆమెను అనుభవించాలనుకునేవారు. అయితే గండకీ మాత్రం అందరినీ తన దగ్గరకు రానిచ్చేది కాదు. చెడ్డ వాళ్లతో అస్సలు గడిపేది కాదు. రోజుకు ఒక్క వ్యక్తితోనే గడిపేది.

భర్తగా భావించి తాను చెప్పే ప్రతి పని చేసేది
తాను మరుసటి రోజు గడపబోయే వ్యక్తితో ముందు రోజు బేరం కుదుర్చుకునేది. ఇక ఆ రోజు మొత్తం అతనే భర్తగా భావించేది. తను ఏది కోరితే అది చేసేది. కేవలం సుఖం అందించడమే కాదు తనను భర్తగా భావించి తాను చెప్పే ప్రతి పని చేసేది. తన వద్దకు వచ్చిన వ్యక్తికి ఏమైనా తట్టుకోలేకపోయేది.

మారువేషంలో బేరం కుదుర్చుకున్నాడు
గండకి గురించి నారాయణుడికి తెలిసింది. ఆమెను పరీక్షించాలనుకున్నాడు. ఒక రోజు ముందు మారువేషంలో వెళ్లి గండకితో బేరం కుదుర్చుకున్నాడు. గండికి కూడా అతను మంచి వాడిలాగా కనిపించాడు కాబట్టి ఒక రోజు ఆయనకు భార్యలా ఉండేందుకు ఒప్పుకుంది. తనకు ముందుగా భార్యలా స్నానం చేసి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టమని కోరుతాడు నారాయణుడు.

సరే అని.. గండకి ముందుగా ఆయనకు స్నానం చేయించబోతుంది. బట్టలు తీసి వేస్తే ఒంటినిండా పుండ్లు కనపడ్డాయి. నారాయణుడు అందవికారంగా కనిపించాడు. అయినా కూడా ఆమె శ్రద్ధగా స్నానం చేయించింది. సువాసనలు గుప్పించే సుగంధద్రవ్యాలను గండకి ఆయన్ని పూసింది. కొత్త బట్టలు తొడిగించింది.

పక్క మీదకు తీసుకెళ్తుంది…

తర్వాత తనే వంట చేసి అతనికి వడ్డించింది. అతని చేతులకు మొత్తం పుండ్లు ఉండడంతో సరిగ్గా తినలేకపోతాడు. దాంతో ఆమెనే తినిపిస్తుంది. తర్వాత మిగిలిన అన్నాన్ని ఆమె తింటుంది. తర్వాత అతన్ని పక్క మీదకు తీసుకెళ్తుంది. కానీ ఆయన ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటాడు. బాగా జ్వరం వస్తుంది. అతనికి ఆ రోజు అంతా సేవ చేస్తుంది గండకి. ఆ రోజు రాత్రి అతను చనిపోతాడు.

చితిలోకి దూకుతుంది..Garuda Gamana Tava by S.Aishwarya గారు & S.Saundarya గారు, Garuda Gamana Stotram in Telugu pdf

తన సొంత భర్త చనిపోయాడన్నట్లుగా బాధపడుతుంది. భర్తతో పాటు తాను కూడా చితిలో పడుకుని సతీసహగమనం చెయ్యడానికి సిద్ధం అవుతుంది. అందరూ అడ్డుకున్న కూడా వినదు. తన దగ్గరుండే సొమ్మునంతా బీదలకు పంచిపెడుతుంది. తర్వాత శ్మశానంలో చితిలోకి దూకుతుంది.

విష్ణువునే గర్భానా పుట్టాలని కోరుకుంటుంది
అయితే మంటలు ఒక్కసారిగా మల్లె పూల మాదిరిగా మారుతాయి. విష్ణువు ప్రత్యక్షమై నువ్వు చేసే వృత్తిని నిజాయితీగా చేయడం నాకు నచ్చింది అంటాడు. గండకీ సంబరంగా విష్ణువు వైపే చూస్తుంది. నీకు ఏ వరం కావాలో కోరుకో గండకీ అంటాడు విష్ణు మూర్తి. గండకీ విష్ణువునే తన గర్భానా పుట్టాలని కోరుకుంటుంది. సరే నీ కోరిక వచ్చే జన్మలో తీరుతుంది. నీ గర్భంలో ఎప్పుడూ నేను పుడుతూనే ఉంటానంటాడు విష్ణువు.

గండకీ మరు జన్మలో నదిగా పుట్టింది. ఆ నది గర్భంలోనే సాలిగ్రామాలు అంటే విష్ణుమూర్తి రూపంతో ఉండేవి పుడుతూనే ఉన్నాయి. ఇది సాలిగ్రామం, గండకీ కథ.

తులసి శాపం వలన సాలగ్రామం గా మారిన విష్ణువు గండకీకి ఇచ్చిన వరం వలన గండకి నదిలోకి సాలగ్రామ రూపంలో చేరతాడు…

Source – Chaganti Kanakaiah

 

History of Gandaki River


How will be Kali Yuga Lord Krishna to Pandavas, Sri Krishan Telling about Kaliyugam, కలియుగం ఎలా ఉంటుంది?

 

Mahavishnu will be born in the prostitute womb called Gandaki. They would have thought that spending one night with her is enough..!!

Have you ever heard this name Saligramam? This is not the name of the town. The village is not at all. The small stones in the shape of Vishnuvu, they will say Sali village. Vishnu has a form on them. Of course all these are more in one river. These kind of stones will be found in the womb of river Gandaki. Many people keep these in the worship room and worship. Devotees believe that these will have a lot of glory.

Gandaki is a prostitute…

It all goes round and round. Turtle shaped like a turtle with its mouth open. The Vishnu will be seen inside. There is a story behind how such special Sali villages are found in the Gandaki river itself. There was a girl named Gandaki in the past. Anyone should be a slave to her beauty. In the city called Sravasthi, this Gandaki used to be there. Gandaki is a prostitute.

One night is enough..

It is enough to spend one night with Gandaki, their fates will change. Their luck would have changed. The ones who become rich and great. Even a lot of money would have wanted to experience her. But Gandaki is not going to let everyone come to him. Not spending time with bad people at all. Spending a day with only one person.

She thinks as a husband and does everything he says

The day before she’s going to make a deal with the person she’s going the next day. Now that whole day he thought he was the husband. She does whatever she wants. Not just giving happiness, she thinks she is a husband and does everything she says. The person who came to her couldn’t stand anything.

He made a bargain in disguise

Narayana came to know about Gandaki. He wanted to test her out. One day before he went in disguise and signed a bargain with Gandaki. Gandhi also accepted that he was a good man so one day he was a wife. Narayanudu asks him to bathe like a wife and feed his stomach full.

Just saying it’s okay.. Bout to give him a bath before the wind. When you remove the clothes and put on, you can see the whole body of the body. Narayana looked ugly. Still she gave her a good bath Gandaki has put him in the fragrance of fragrance. New clothes have been put on.

Taking it to the side..

Then she cooked and served him. He can’t eat properly with all the watermelon in his hands. She’s the one who eats with it. Then she eats the rest of the food. Then takes him to the side. But he will be in a situation where he can do nothing. Getting a fever all the way. For him that day everything will serve Gandaki. He would have died that night.

Jumping into the Fire …

Sad as if her own husband passed away. Along with her husband, she is also getting ready to sleep in the mud and do the marriage ceremony. Not everyone will listen even if they block. She gives all the money she has to the poor. Then jumps into the graveyard.

Vishnu is the only one who wants to be pregnant

But the fires turn into jasmine flowers at a time. Vishnuvu says that he likes to do the job you are doing honestly. Gandaki is looking towards Vishnu as a celebration. Vishnu Murthy says ask for whatever boon you want. Gandaki Vishnu is the only one who wants her womb to be born. Ok your wish will come true in the next life. Vishnuvu says I will always be born in your womb.

Gandaki is born as a river in another life. Saligramas in the womb of that river, which are in the form of Vishnumurthy are still born. This is the story of sali village, gandaki.

Vishnuvu who has changed into a sala village due to the curse of Tulasi, he will join the form of a sala village in the form of sala village given to Gandaki river..

Understand Gita in 18 Days, iiQ8 Devotional, Bhagavad Gita Online Course for FREE 

February 2, 2022 9:11 AM

21 total views, 0 today