Insurance companies in Kuwait, iiQ8 Kuwait Insurance Company list

List of Insurance companies in Kuwait, iiQ8 Kuwait Insurance Company list


Insurance companies in Kuwait: ranking per 2019 turnover

In thousands

Rank 2019 Insurance companies 2019 turnover 2018 turnover 2018-2019 evolution*
KWD USD KWD USD
1
Gulf Insurance
394 060 1 296 390 364 600 1 195 740 8.08%
2
Al Ahleia Insurance
97 870 321 960 83 980 275 420 16.54%
3
Bahrain Kuwait Insurance BKIC
47 810 157 300 47 710 156 470 0.21%
4
Kuwait Insurance KIC
37 550 123 550 36 380 119 300 3.22%
5
Warba Insurance
29 680 97 640 28 550 93 640 3.96%
6
KFH Takaful
20 720 68 150 18 940 62 100 9.40%
7
Enaya
9 730 32 000 11 740 38 500 -17.12%
8
Ilaf
8 510 28 000 8 540 28 000 -0.35%
9
T’azur
6 230 20 500 7 560 24 800 -17.59%
10
Wethaq Takaful
5 760 18 960 5 040 16 540 14.29%
11
National Takaful
5 620 18 500 6 040 19 800 -6.95%
12
Kuwait Qatar
5 500 18 100 5 520 18 100 -0.36%
13
Ghazal
5 170 17 000 4 610 15 130 12.15%
14
First Takaful
4 610 15 180 5 240 17 190 -12.02%
15
Arab Islamic Takaful
4 560 15 000 4 120 13 500 10.68%
16
Gulf Takaful
3 970 13 070 3 900 12 800 1.79%
17
Dar Al Salam
3 400 11 180 3 410 11 180 -0.29%
18
KITI
2 740 9 000 3 020 9 900 -9.27%
19
Boubyan Takaful
2 680 8 800 2 680 8 800 0.00%
20
Ritaj Takaful
1 310 4 300 1 310 4 300 0.00%
21
United
640 2 100 1 190 3 900 -46.22%

 
* Evolution in local currency
Exchange rate as at 31 december 2019 : 1 KWD = 3.28983 USD | as at 31 december 2018 : 1 KWD = 3.27956 USD 

July 7, 2021 12:05 PM

39 total views, 0 today