Elephant and Sparrows Panchatantra Friendship stories, ఏనుగు మరియు పిచ్చుకలు

Elephant and Sparrows Panchatantra Friendship stories, ఏనుగు మరియు పిచ్చుకలు   ఒకప్పుడు చెట్టు మీద ఒక పిచ్చుక తన భర్తతో  ఉండేది. అది ఒక మంచి గూడును  నిర్మించి, గూడులో గుడ్లు పెట్టింది. ఒకరోజు ఉదయం, వసంత ఋతువులో  అహంకారంతో ఉన్న ఒక అడవి ఏనుగు నీడ కోసం చెట్టు వద్దకు వచ్చింది. మరియు కోపంతో  చెట్టు పై నివసిస్తున్న పిచ్చుకల గూడు ఉన్న కొమ్మను విరగగొట్టింది. రెండు పిచ్చుకలకి ఏమి కాలేదు, కానీ  దురదృష్టవశాత్తు అన్ని పిచ్చుక గుడ్లు పగిలిపోయాయి. అప్పుడు ఆడ పిచ్చుక చాల బాధపడింది. పిచ్చుకలు బాధపడటం, వడ్రంగిపిట్ట చూసింది, ఆమె స్నేహితురాలుతో  ఏనుగును చంపే మార్గం గురించి ఆలోచిస్తానని పిచ్చుకను ఓదార్చింది. అప్పుడు పిట్ట తన స్నేహితుల వద్దకు వెళ్ళి జరిగిన విషయం చెప్పింది, సలహా కోసం సలహాదారు కప్ప వద్దకు వెళ్ళింది. అప్పుడు కప్ప ఏనుగును చంపడానికి ఒక పథకాన్ని రూపొందించింది. Snake with Gold, బంగారం ఇచ్చే పాము, Panchatantra Telugu Friendship stories (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ఏనుగు చెవిలో సందడి చేయడానికి ఒక తేనెటీగ ఉండాలి, తద్వారా ఏనుగుకు మధురమైన సంగీతాన్ని విని…
Read more about Elephant and Sparrows Panchatantra Friendship stories, ఏనుగు మరియు పిచ్చుకలు
  • 0

Rabbit, Hawk and Cat Panchatantra Friendship stories, కుందేలు, చకోరపక్షి మరియు పిల్లి

Rabbit, Hawk and Cat Panchatantra Friendship stories, కుందేలు, చకోరపక్షి మరియు పిల్లి   ఒకప్పుడు అడవిలో ఒక చెట్టు కింద ఒక చకోరపక్షి ఉండేది. చకోరపక్షి ఒక రోజు బయటికి వెళ్లి అక్కడి ఆహారం కోసం వెతకాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆలా ఆహారం కోసం మైదానం లోకి వెళ్ళింది, అక్కడ మంచి ఆహారం ఉన్నందున అది చాలా రోజులు తిరిగి తన నివాసానికి రాలేదు.   ఈలోగా ఒక కుందేలు ఒక రోజు చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి, చకోరపక్షి నివసించే అదే నివాస స్థలాన్ని ఆక్రమించింది. అయితే, చకోరపక్షి ఆహారం 'బొద్దుగా పెరిగిన గడ్డిని' తిని తిరిగి తన నివాసానికి వచ్చింది.  Day Dreaming Priest, పగటి కలల పూజారి, Panchatantra Telugu Friendship stories అక్కడ ఉన్న కుందేలుని చూసి "ఇది తన కోసం కట్టుకున్న నివాసమని, ఇక్కడ నేనే ఉంటానని" కుందేలుతో చెప్పింది. వారిద్దరి మధ్య ఒక పోరాటం జరిగింది. కుందేలు "ఈ నివాసం  ఎవరు ఆక్రమిస్తారో, వారికె చెందుతుంది." అని అంటుంది. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); అప్పుడు అవి రెండు "విద్య నేర్చుకున్న పిల్లి" దగ్గరికి వెళ్లాలని అనుకున్నాయి, ఆ పిల్లి తెలివైనది మరియు వృద్ధురాలు. అ…
Read more about Rabbit, Hawk and Cat Panchatantra Friendship stories, కుందేలు, చకోరపక్షి మరియు పిల్లి
  • 1

Blue fox Panchatantra Friendship stories, నీలం రంగు నక్క

నీలం రంగు నక్క - Blue fox Panchatantra Friendship stories   ఒకప్పుడు అడవిలో ఒక నక్క ఉండేది. అది ఆహారం కోసం ఒక నగరానికి నివసించడానికి వచ్చింది. నక్క ఆకలితో తిరుగుతుంది, అంతలో ఒక కుక్కలగుంపు నక్కను వెంబడించాయి. ఆ నక్క అనుకోకుండా కలర్ వేస్తున్న ఇంట్లోకి ప్రవేశించి,  బ్లూ(నీలం) రంగు కలిపి ఉన్న బకెట్ లో పడిపోయింది. దాని తల నుండి అరికాలి వరకు నీలం రంగు అంటుకుంది. నక్క భయంతో ఆ ఇంటి నుండి తప్పించుకుని తిరిగి అడవిలోకి వెళ్ళిపోయింది, జంతువులన్నీ నక్క రూపాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయాయి మరియు దానిని చూసి గుర్తించలేకపోయాయి. ఇప్పుడు నేను ఈ పరిస్థితిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, నక్క నిర్ణయించుకుంది. నక్క తనను తాను 'భయంకరమైన గుడ్లగూబ' అని మిగతా జంతువులతో చెప్పింది, "దేవతల రాజు ఇంద్రుడు ఈ అడవిని కాపాడటానికి నన్ను భూమికి పంపాడు." అని చెప్పింది. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Rabbit and Lion, తెలివైన కుందేలు మరియు సింహం, Panchatantra Telugu Friendship stories అక్కడ ఉన్న అన్నిజంతువులు నక్కను నమ్మాయి. నక్క అప్పుడు సింహాన్ని తన మంత్రిగా, పులిని తాను నిద్రపోయేటప్పుడు బా…
Read more about Blue fox Panchatantra Friendship stories, నీలం రంగు నక్క
  • 1

Three friends Panchatantra Friendship stories, ముగ్గురు స్నేహితులు

ముగ్గురు స్నేహితులు - Three friends Three friends Panchatantra Friendship stories, ముగ్గురు స్నేహితులు   ఒకానొక సమయంలో అడవిలో ఒక చిన్న చెరువు ఉండేది, ఆ చెరువులో మూడు తాబేళ్లు నివసించేవి. అందులో రెండు తాబేళ్లు తమలో తాము ఎల్లప్పుడూ కొట్లాడుకుంటాయి, మూడవ తాబేలు మంచిగా దేని జోలికి పోకుండా ఉండేది, మరియు, మిగతా రెండు తాబేళ్ళ మధ్య గొడవలో వెళ్ళేది కాదు. ఒకరోజు, ఆ రెండు తాబేళ్ళు కొట్లాడుతుండగా వాటిలో ఒకటి రాయి నుండి కింద పడి తలక్రిందులైంది. కింద పడిన తాబేలు యొక్క కాళ్ళు ఆకాశం వైపు మరియు వెనుకభాగం నేలమీద పడి ఉంది. తాబేలు చాలసేపు  ప్రయత్నించినప్పటికీ  తాను సరిగ్గా నిలబడలేకపోయింది. ఆ రోజు, అది "జీవితంలో నేను కొట్లాడటం తప్ప వేరే పని చేయలేదు" అని చింతించింది. ఆ తాబేలు తలక్రిందులుగా పడి చాలా కాలం అయ్యింది, కానీ ఏది దాని దగ్గరకు రాలేదు. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  Day Dreaming Priest, పగటి కలల పూజారి, Panchatantra Telugu Friendship stories మిగతా రెండు తాబేళ్లు చెరువులో వేచి ఉన్నాయి. చాలా సేపటి తరువాత కూడా తాబేలు చెరువు వద్దకు రాలేదు. దానితో,  రెండు …
Read more about Three friends Panchatantra Friendship stories, ముగ్గురు స్నేహితులు
  • 0

A gift to a Brahmin Panchatantra Friendship stories బ్రాహ్మణుడికి బహుమతి

A gift to a Brahmin Panchatantra Friendship stories బ్రాహ్మణుడికి బహుమతి   ఒకప్పుడు ఒక గ్రామంలో ఒక ధర్మమైన బ్రాహ్మణుడు నివసించేవాడు. అతను చాలా భక్తి కలవాడు మరియు మతపరమైన ఆచారాలు చేసేవాడు. ఒక సమావేశంలో ఆయన చేసిన సేవకు ఒక ధనవంతుడు ఆవును బహుమతిగా ఇచ్చాడు. బ్రాహ్మణుడు ఆ ఆవును తన ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాడు. దారిలో, ముగ్గురు పోకిరీ వెదవలు బ్రాహ్మణుడు ఆవును తీసుకెళ్ళడం చూశారు. వారికి సోమరితనం ఎక్కువ మరియు వారు ఆ ఆవును తాము తీసుకోవడానికి, బ్రాహ్మణుడిని మోసం చేయాలని అనుకున్నారు. వారు ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నారు. వారిలో మొదటి వ్యక్తి బ్రాహ్మణుని వద్దకు వచ్చి, "మీరు గాడిదను లాగుతున్నారు చాకలివాడివా?" అని అడిగాడు. బ్రాహ్మణుడు కోపం వచ్చింది చాకలివాడినని పొరపాటున అని ఉండొచ్చు, అని అనుకున్నాడు. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Snake with Gold, బంగారం ఇచ్చే పాము, Panchatantra Telugu Friendship stories అతను అలాగే వెళ్తున్నాడు. కొద్దిసేపటి తరువాత ముగ్గురిలో రెండవ వ్యక్తిని వచ్చాడు. రెండవ వ్యక్తి  "మీరు బ్రాహ్మణుడు అయ్యి ఉండి పందిని ఎందుకు లాగుతున్నారు?" అని అడిగాడు. …
Read more about A gift to a Brahmin Panchatantra Friendship stories బ్రాహ్మణుడికి బహుమతి
  • 0

Fox Cub with Lions Panchatantra Friendship stories సింహాలతో నక్క పిల్ల

Fox Cub with Lions Panchatantra Friendship stories సింహాలతో నక్క పిల్ల ఒకప్పుడు దట్టమైన అడవిలో ఒక సింహం, మరియు దాని భార్య ఉండేవి. ఆడ సింహం కొన్ని నెలల తరువాత రెండు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. మగ సింహం ఇంట్లో ఉండి పిల్లలను చూసుకోమ్మని ఆడ సింహాన్ని కోరింది. ఒక రోజు సింహం ఏ జంతువును వేటాడలేకపోయింది. కాని, ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు దానికి ఒక నక్క పిల్ల కనబడింది. అప్పుడు సింహం దానిని తినకుండ, నక్క పిల్లను ఆడ సింహం కోసం బహుమతి గా ఇంటికి తీసుకెళ్లింది. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Rabbit and Lion, తెలివైన కుందేలు మరియు సింహం, Panchatantra Telugu Friendship stories ఆడ సింహం తన సొంత పిల్లలతో సమానంగా ప్రేమతో నక్క పిల్లను కూడా పెంచడం మొదలుపెట్టింది. మూడు చిన్నపిల్లలు పెరిగి పెద్దయ్యాయి, మరియు కలిసి ఆడుకుంటున్నాయి. ఒక రోజు సింహం పిల్లలు ఏనుగును చూశాయి. సింహం పిల్లలు ఏనుగుతో పోరాడాలని అనుకున్నాయి. కానీ నక్క పిల్ల భయపడి పారిపోదామని అడిగింది. దాంతో అవి మూడు పారిపోయి తమ తల్లి ఆడసింహం దగ్గరకు వెళ్ళాయి. సింహం పిల్లలు ఆమెకు జరిగిన విషయం చెప్పాయి. అప్పుడు సింహం నక్క పిల్…
Read more about Fox Cub with Lions Panchatantra Friendship stories సింహాలతో నక్క పిల్ల
  • 0

Daughter of a Saint Panchatantra Friendship stories  సాధువు కుమార్తె

సాధువు కుమార్తె Daughter of a Saint Panchatantra Friendship stories   ఒకప్పుడు ఒక నది ఒడ్డున ఒక సాధువు మరియు అతని భార్య నివసించేవారు. అతని భార్యకు పిల్లలు లేరు. ఒక రోజు సాధువు నది మధ్యలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, ఒక డేగ ఆకాశంలో నది గుండా వెళుతుంది, అప్పుడు డేగ ఒక ఆడ ఎలుకను సాధువు  చేతిలో పడేసింది. సాధువు తన కళ్ళ తెరిచి చూడగా తన చేతుల్లో ఎలుకను చూసి, దానిని తన భార్య కోసం ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు. ఇంటికి చేరుకున్న తరువాత, అతను తన భార్యతో ఎలుక గురించి చెప్పాడు. వారు ఎలుకను చిన్నఆడపిల్లగా మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నారు. సాధువు మరియు అతని భార్య ఆ ఆడపిల్లగ మార్చి ఆమెను మంచిగా చూసుకోవడం ప్రారంభించారు, ఆమెను తమ సొంత కుమార్తెగా పెంచారు. ఆ అమ్మాయికి పదహారేళ్ళ వయసులో ఒక అందమైన కన్యగా ఎదిగింది. ఆ వయస్సులో, సాధువు  అమ్మాయి కోసం పెళ్ళిచేయడానికి ఒక మంచి సంబంధం కనుగొనాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. Rabbit and Lion, తెలివైన కుందేలు మరియు సింహం, Panchatantra Telugu Friendship stories అతను మరియు అతని భార్య 'సూర్య దేవుడు' తమ అమ్మాయికి ఆదర్శవంతమైన మ్యాచ్ అని నిర్ణయించుకున్నారు. కాబట్టి, సాధువు సూర్య…
Read more about Daughter of a Saint Panchatantra Friendship stories  సాధువు కుమార్తె
  • 0

Snake Mongoose Panchatantra Friendship stories, కొంగ, పాము & ముంగీస

Snake Mongoose Panchatantra Friendship stories, కొంగ, పాము, మరియు ముంగీస   ఒకప్పుడు ఒక మర్రి చెట్టు మీద కొంగల గుంపు ఉండేది. చెట్టు యొక్క కాళిగా ఉన్న మొదలులో ఒక నల్ల పాము నివసించేది. ఆ పాము చిన్న కొంగలను పెరిగే ముందు తినేది. కొంగలు చాల బాధపడేవి. ఒక కొంగ సహాయం కోసమని ముంగీస దగ్గరకు వచ్చింది. ముంగీస ఆ పాము గురించి విని, "కొంగలు కూడా ముంగీస జాతికి సహజ శత్రువు. కాబట్టి వాటన్నిటినీ తినడానికి కూడా నాకు ఒక పథకం కావాలి" అని ముంగీస అనుకుంది.  Day Dreaming Priest, పగటి కలల పూజారి, Panchatantra Telugu Friendship stories అందువల్ల ముంగీస పాము కోసం తన ఇంటి నుండి కొంగలు నివసించే చెట్టు వరకు చేపల ముక్కలను పడేయమని ముంగీస కొంగకు సలహా ఇచ్చింది. కొంగ చెప్పినట్లుగా చేసింది. మరియు చేపల బాటను అనుసరిస్తున్న ముంగీస వచ్చి పాముని తిన్నది. మరియు అదే సమయంలో చెట్టును పైకి ఎక్కి అన్ని కొంగ పిల్లలను కూడా తిన్నది. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Also Read Panchatantra Moral Story In Telugu:  Rabbit and Lion, తెలివైన కుందేలు మరియు సింహం, Panchatantra Telugu Friendship stori…
Read more about Snake Mongoose Panchatantra Friendship stories, కొంగ, పాము & ముంగీస
  • 0

Fox and Drum, Panchatantra Friendship stories, నక్క మరియు డ్రమ్

Fox and Drum, Panchatantra Friendship stories, నక్క మరియు డ్రమ్   ఒకప్పుడు ఒక అడవిలో ఒక నక్క ఉండేది. ఒక రోజు అది  చాలా ఆకలితో ఉంది, అప్పుడు నక్క ఆహారం వెతుకుతూ ఒకప్పుడు రాజులు ఉండే యుద్ధభూమికి చేరుకుంది. నక్క అకస్మాత్తుగా పెద్ద శబ్దం విన్నది మరియు శబ్దం విన్నప్పుడు భయపడింది. తనకు ఏదో ప్రమాదకరమైనది జరుగుతోందని నక్క భయపడింది. నక్క సమీపంలో ఉన్న  డ్రమ్ వద్దకు చేరుకుంది. ఆ డ్రమ్ గాలికి చెట్టు కొమ్మలు తగులుకొని, శబ్దం వస్తుంది. అది చుసిన నక్క "దాని లోపలి భాగంలో చాలా ఆహారాన్ని కలిగి ఉన్న భారీ జంతువు" అని అతను తప్పుగా అనుకుంది. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); నక్క చాలా కష్టపడి అది డ్రమ్ ను పగలకోట్టి లోపలికి వెళ్ళింది. లోపలికి వెళ్ళాక, అందులో చెక్క మరియు తోలు మాత్రమే ఉన్నాయి అని నిరాశ చెందింది. చాలా కష్టంతో నక్క డ్రమ్ము నుండి బయటకు వచ్చి, అక్కడి నుండి పారిపోయింది. Rabbit and Lion, తెలివైన కుందేలు మరియు సింహం, Panchatantra Telugu Friendship stories Fox and Drum, Panchatantra Friendship stories, Once upon a time there was a fox in a forest. One day …
Read more about Fox and Drum, Panchatantra Friendship stories, నక్క మరియు డ్రమ్
  • 0

2 Heads Bird Panchatantra Friendship stories telugu, రెండు తలల పక్షి 

రెండు తలల పక్షి - 2 Heads Bird Panchatantra Friendship stories Telugu    ఒకప్పుడు రెండు తలలు ఉండి మరియు ఒకే కడుపుని కలిగి ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన పక్షి ఉండేది. ఒక రోజు, ఆ పక్షి రెండు తలలలో ఒకటి తేనేతో నిండి ఉన్నఒక కూజాను కనుగొంది, అది చూసిన మరొక తల కూడా  తేనెను రుచి చూస్తానని అడిగింది, కాని మొదటి తల దానికి నిరాకరించింది.   రెండవ తలకు చాల కోపం వచ్చింది, కొంత సమయం తరువాత రెండవ తలకు విషం తో ఉన్న కూజా దొరికింది, అప్పుడు రెండవ తల దానిని తినేసింది. విషం రెండింటికి కలిగిన ఒకే కడుపుకు చేరుకుంది, రెండు తలలు గల పక్షి మరణించింది. Snake with Gold, బంగారం ఇచ్చే పాము, Panchatantra Telugu Friendship stories (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 2 Heads Bird Panchatantra Friendship stories Telugu  Once upon a time there was a special bird that had two heads and had the same stomach. One day, the bird found a jar filled with honey in one of the two heads, and another head who saw it also asked if it could taste the honey, but the first head refused it. The …
Read more about 2 Heads Bird Panchatantra Friendship stories telugu, రెండు తలల పక్షి 
  • 0