Parents of Lord Sri Krishna, Raised Parents, Who in the previous life?

శ్రీ కృష్ణుణ్ణి కన్నతల్లిదండ్రులూ * పెంచిన నందయశోదలూ * పూర్వజన్మలో ఎవరు ? * వాళ్ళ వృత్తాంతం మనము తెలుసుకుందాం * శ్రీకృష్ణునికి జన్మ నిచ్చినతల్లిదండ్రుల * పెంచిననందయశోదల __ పూర్వజన్మవృత్తాంతాలు __ సంస్కృతభాగవతంలోనూ * పోతనభాగవతంలోనూ * మరికొన్నిపురాణాలలోనూ ఉన్నాయి * ముఖ్యంగా సంస్కృత ఆంధ్రభాగవతాల్నిబట్డి తెల్పుతున్నాయి // Parents of Lord Sri Krishna, Raised Parents, Who in the previous life? కన్నతల్లిదండ్రులు * దేవకివసుదేవులు * పెంచినతల్లిదండ్రులు * యశోద నందుడు * దేవకీవసుదేవుల పూర్వజన్మవృత్తాంతాలు : స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడే దేవకీదేవికి వివరించాడు  అమ్మా ! స్వాయంభువమన్వంతరంలో -- పూర్వజన్మలో నీవు పృశ్నివి * వసుదేవుడు పరమ పవిత్రుడు -- దైవసుతుడు అనే ప్రజాపతి * ప్రజాసృష్టికోసం బ్రహ్మ ఆదేశంతో తీవ్రతపస్సు చేశారు, నన్ను12, వేలదివ్యసంవత్సరాలు ఆరాధించారు * నేను వరం కోరుకోం డని మిమ్ము అడిగాను * మీరు నావంటి పుత్రుణ్ణి కావాలని కోరారు * వరం అనుగ్రహించి వెళ్ళాను * పిదప నేను నీ గర్భంలో జన్మించాను * పృశ్నిగర్భుడనే పేరొందాను * ** తర్వాతియుగంలో ** అదితికశ్యపులకు పుత్రుణ్ణి అయ్యాను * అప్పుడు పొట్టిగా…
Read more about Parents of Lord Sri Krishna, Raised Parents, Who in the previous life?
  • 0

Kothuru Subramanya Swamy History, కొత్తురు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్ర ‌

#కొత్తురు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్ర ‌_ 500 ఏళ్ళ క్రితం జరిగిన అద్భుత సంఘటన - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యుడే శ్రీ సుబ్బారాయుడుగా వెలసిన క్షేత్రం , శ్రీ సుబ్బారాయుడి నిజరూప దర్శనం   Kothuru Subramanya Swamy History, కొత్తురు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్ర ‌   #పాణ్యం మండలం సుబ్బరాయుడు కొత్తూరు భిన్నమైన ఆచారాన్ని పాటిస్తోంది. #ఆదివారం అందరికీ సెలవు. ఆ పల్లెకూ సెలవే. కానీ మిగిలినవారికంటే కాస్త ఎక్కువ సెలవు. ఆదివారం మాంసాహారం ముట్టకపోవడం, అంత్యక్రియలు నిర్వహించకపోవడం ఈ పల్లెలో అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. #మిగిలిన రోజుల్లో మాంసాహారం తినాలన్నా.. ఆ ఊరిలో దొరకదు. ఆరు కిలోమీటర్లు వెళ్లి తెచ్చుకోవాల్సిందే. ఆసక్తి కలిగించే ఈ ఆచారం వెనుక సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయ స్థల పురాణ నేపథ్యం ఉంది.   #ఏమిటా కథ..?* #500 ఏళ్ళ క్రితం కొత్తూరు గ్రామానికి చెందిన బీరం చెన్నారెడ్డి అనే రైతు తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు. గట్టెక్కే మార్గం చూపాలని ఓ బ్రాహ్మణుడిని ఆశ్రయిం చాడు. #మాఘ శుద్ధ షష్ఠి రోజున పొలం దున్నితే కష్టాలు తొలగుతాయని బ్రాహ్మణుడు సూచించాడు. దీంతో చెన్నారెడ్డి కాడెద్దులను నాగలికి కట్టి పొలం దు…
Read more about Kothuru Subramanya Swamy History, కొత్తురు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి చరిత్ర ‌
  • 0

On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra, జగన్నాథ రథ యాత్ర

జులై 1 న జగన్నాథ రథ యాత్ర సందర్భంగా... అద్భుతాల ఆలయం-పూరీ - On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra 🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕🛕 During the Jagannath Rath Yatra on July 1 Miracle Temple-Puri - On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra Everything in the Puri Jagannath Swamy Temple is a mystery. That is why devotees worship Puri Jagannath Swami so much. Discover the Mystery Lanto Osari at the Puri Jagannath Temple Of particular note is the 65-foot-high pyramid structure there. The pillars and the walls are all unique. పూరీ జగన్నాథ స్వామి ఆలయంలో అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మిస్టరీయే. అందుకే పూరీ జగన్నాథ స్వామిని భక్తులు అంతలా ఆరాధిస్తారు. ఇంతకీ పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయంలో ఉన్న మిస్టరీలేంటో ఓసారి తెలుసుకొండి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది అక్కడ ఉన్న 65 అడుగుల ఎత్తయిన పిరమిడ్ నిర్మాణం. అక్కడ ఉండే స్తంభాలు, గోడలు.. అన్నీ ప్రత్యేకతతో కూడుకున్నవే. *జెండా* ఈ ఆలయ గోపురం పైన ఉండే జెండాకు కూడా ప్రత్యేకత ఉంది. మామూలుగా ఏ గుడికి కట్టిన జెండా అయినా సరే.. గాలి ఎటువైపు ఉంటే అటువైపే ఊగుతుంది. కానీ.. ఇక్కడి జెండా …
Read more about On the Occasion of Lord Jagannath Ratha Yatra, జగన్నాథ రథ యాత్ర
  • 0

G.A.M.E (GITA FOR ALL MADE EASY), iiQ8, Bhagavad Gita Online Course 2021

ISKCON Hyderabad 'G.A.M.E (GITA FOR ALL MADE EASY) course teaches the most essential concepts from Bhagavad Gita through wonderful PPt's & Quiz in between the sessions. Participants with 75% attendance will get the Certificate and study material.   G.A.M.E (GITA FOR ALL MADE EASY), iiQ8, Bhagavad Gita Online Course Gita Made Easy 2021 Top Three Advantages: Gita explained in easy and simple language Powerful life lessons to practically live Bhagavad Gita Replace loss-sadness-depression with gain-enthusiasm-happiness   Course Highlights: Course Completion Certificate from StudyGita Entire Bhagavad-Gita completed in just 18 sessions. 60 Minutes per session Lifetime access to course recording Downloadable Course Material, Chapter wise Gita Slokas, Sloka video with Recitation Reinforce your learning through quizzes Clarify your doubts through Q&A link   Course Structure an…
Read more about G.A.M.E (GITA FOR ALL MADE EASY), iiQ8, Bhagavad Gita Online Course 2021
  • 0

Wish You A Blessed Eid, iiQ8, Eid Mubarak 2021- عيدكم مبارك 🌙

EID Mubarak !! What is meaning of Eid Mubarak? Eid Mubarak or (Arabic: عيد مبارك‎) is an Arabic term that means “Blessed Feast/festival”. ... In the social sense, people usually celebrate Eid al-Fitr after Ramadan and Eid-al-Adha in the month of Dhul Hijjah (the 12th and final Islamic month). What is Eid al-Fitr? Eid al-Fitr, also called the "Festival of Breaking the Fast" or Lesser Eid, or simply Eid, is a religious holiday celebrated by Muslims worldwide that marks the end of the month-long dawn-to-sunset fasting of Ramadan.   'Our Lord! Let not our hearts deviate From the truth after You have guided us, And bestow upon us, Mercy from your grace Verily You are the giver of bountires Without measure' - (3:8) Hope this      EID    fills your life with many a reason to smile. Wish You A Blessed Eid, iiQ8, Eid Mubarak 2021. عيدكم مبارك 🌙 Eid ul Fitr 2021: History, significance, date, celebrations of Eid after Ramadan   Happy Eid ul Fitr 2021: The month-long fasti…
Read more about Wish You A Blessed Eid, iiQ8, Eid Mubarak 2021- عيدكم مبارك 🌙
  • 0

Maha Mrityunjaya Mantra [108 times] – महामृत्युंजय मंत्र | Lyrics & Meaning, iiQ8

Maha Mrityunjaya Mantra [108 times] - महामृत्युंजय मंत्र | Lyrics & Meaning | Sounds of Isha Download a powerful rendition of the Maha Mrityunjaya Mantra, repeated 108 times, by Sounds of Isha for Free! https://isha.co/MMM​ Watch out for the meaning of the #MahaMrityunjayaMantra​ in English and Hindi! Maha Mrityunjaya Mantra Lyrics in Sanskrit and English:   ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् | उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् || (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Aum Tryambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam | Urvaarukamiva bandhanaan-mrityormuksheeya maamritaat || The Meaning of the Mantra: We worship the three-eyed One, who is fragrant and who nourishes all. Like the fruit falls off from the bondage of the stem, may we be liberated from death, from mortality.

PACI Website - Civil ID Appointment (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Digital Civil ID - How …
Read more about Maha Mrityunjaya Mantra [108 times] – महामृत्युंजय मंत्र | Lyrics & Meaning, iiQ8
  • 0

Singer Mangli​ Full performance at Mahashivratri 2021, Sounds of Isha, iiQ8, Sadhguru

Singer Mangli​ with Sounds of Isha | Full performance | Live at Mahashivratri 2021 A unique combination of Mangli's raw powerful voice and Sounds of Isha's unique instrumentation at Mahashivratri 2021. Stay tuned for more!   Singer Mangli​ Full performance at Mahashivratri 2021, Sounds of Isha, iiQ8, Sadhguru (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://indianinq8.com/ganesh-prayer-in-telugu-%e0%b0%97%e0%b0%a3%e0%b1%87%e0%b0%b6-%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b1%8d%e0%b0%a5%e0%b0%a8/ Is it possible to become less available to gravity and levitate? Sadhguru iiQ8 How to Stop Overthinking? , Sadhguru Answers, iiQ8 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); How Buddha Spent His Last Day {Sadhguru Exclusive}, iiQ8 FAQ on Inner Engineering, iiQ8, Sadhguru What is Inner Engineering? – Transform your life , iiQ8, Sadhguru Help Line Number for Sabarimalai in Kerala, iiQ8 info, Shabari M…
Read more about Singer Mangli​ Full performance at Mahashivratri 2021, Sounds of Isha, iiQ8, Sadhguru
  • 0

Sri Anjaneya Sahastra Naamavali Telugu lo devotional

శ్రీ ఆంజనేయ సహస్ర నామావళి sri anjaneya sahastra naamavali telugu lo devotional ఓం శ్రీ ప్రదాయ నమః ఓం వాయుపుత్రాయ నమః ఓం రుద్రాయ నమః ఓం అనఘాయ నమః ఓం అజరాయ నమః ఓం అమ్రుత్యవే నమః ఓం వీర వీరాయ నమః ఓం గ్రామ వాసాయ నమః ఓం జనాశ్రయాయ నమః ఓం ధన దాయ నమః ఓం నిర్గుణాయ నమః ఓం శూరాయ నమః ఓం వీరాయ నమః ఓం నిధిపతయే నమః ఓం మునయే నమః ఓం పింగాక్షాయ నమః ఓం వరదాయ నమః ఓం వాగ్మినే నమః ఓం సీతాశోక వినాశాకాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శర్వాయ నమః ఓం పరస్మై నమః ఓం అవ్యక్తాయ నమః ఓం వ్యక్తావ్యక్తాయ నమః ఓం ధరాధరాయ నమః ఓం పిగకేశాయ నమః ఓం శృతి గమ్యాయ నమః ఓం సనాతనాయ నమః ఓం అనాదాయే నమః ఓం భగవతే నమః ఓం దేవాయ నమః ఓం విశ్వ హేతవే నమః ఓం జనాశ్రయాయ నమః ఓం ఆరోగ్య కర్త్రే నమః ఓం విశ్వేశాయ నమః ఓం విశ్వ నాదాయ నమః ఓం హరీశ్వరాయ నమః ఓం భర్గాయ నమః ఓ రామాయ నమః ఓం రామభక్తాయ నమః ఓం కళ్యాణాయ నమః ఓం ప్రకృతి స్థిరాయ నమః ఓం విశ్వమ్భారాయ నమః ఓం విశ్వ మూర్తయే నమః ఓం విశ్వాకారాయ నమః ఓం విశ్వ రూపాయ నమః ఓం విశ్వాత్మనే నమః ఓం విశ్వ సేవ్యాయ నమః ఓం విశ్వాయ నమః ఓం విశ్వ హరాయ నమః (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ఓం విశ్వనయే …
Read more about Sri Anjaneya Sahastra Naamavali Telugu lo devotional
  • 0

Kanchi Paramacharya Vaibhavam, Telugu lo devotional news data, iiQ8

కంచి పరమాచార్య వైభవం.  Kanchi Paramacharya vaibhavam telugu lo devotional news data  “శ్రీ కన్యకురిచి అమ్మ రక్షణ” ఒక రోజు ఒక పెద్దమనిషి పరమాచార్య స్వామి వారి దర్శనం కోసం పట్టుకోట్టై అనే పట్టణం నుండి వచ్చాడు. దర్శనం అనంతరం మహాస్వామి వారితో "నేను ఒక కొత్త కారు కొన్నాను. దాన్ని తీసుకున్నప్పటి నుండి చాలా ప్రమాదాలు జరిగాయి. నేను చాలా మంది జ్యోతిష్కులను అడుగగా, వారు ఎన్నో పరిహారాలు చెప్పారు. వారు చెప్పినవన్నీ చేయించాను కాని ఏమి ఉపయోగం లేదు” అని అన్నాడు. మహాస్వామి వారు కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉన్నారు. తరువాత ఆ పెద్దమనిషిని "మీ ఊరి సమీపంలో కన్యకురిచి అనే ఊరు ఉన్నదా?" అని ప్రశ్నించారు.     ఆ మాటవిని ఆ పెద్దమనిషి చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు. మహాస్వామి వారు ఆ పెద్దమనిషితో "అక్కడ ఒక మహామాయా దేవి ఆలయం ఉన్నది. చాలా శక్తి వంతమైన దేవీ స్వరూపం. ఒక యాభై రూపాయలు పంపి అక్కడ ఉన్న అమ్మవారికి అభిషేకము చేయించు. నీ కారు ముందు “కన్యకురిచి అమ్మవారి ప్రసన్నః” అని అమ్మ రక్షణలో ఈ కారు ఉంది అని రాయించు” అని చెప్పారు.   ఆ పెద్దమనిషి నిశ్చేష్టుడయ్యి, నోట మాటరాక అలా నిలబడిపోయాడు. కొద్దిసేపటి తరువాత త…
Read more about Kanchi Paramacharya Vaibhavam, Telugu lo devotional news data, iiQ8
  • 0

Kanchi Paramacharya Swamy , iiQ8, Telugu Wisdom, Devotional

పరమాచార్య స్వామి - పౌర్ణమి దర్శనం kanchi paramacharya vaibhavam telugu lo stories devotional hindu  కంచి పరమాచార్య వైభవం Kanchi Paramacharya Swamy , iiQ8, Telugu Wisdom, Devotional   పరమాచార్య స్వామివారు కరుణాముర్తి అయిన మహదేవ స్వరూపులు. వారిని శరణు కోరిన వారిని రక్షించే దయామయుడు. సృష్టిలోని అన్ని జీవాలకు ఆయనే తల్లి, తండ్రి మరియు గురువు. మహాస్వామివారు ఒక సన్యాసి అయినప్పటికీ అందరిని తన పిల్లలుగా బావిస్తారు అని నా అభిప్రాయం.     అయన కారుణ, దయ పంచేటప్పుడు వాటికి ఎలాంటి హద్దులు ఉండవు. మహాస్వామి వారు ఒక మహోన్నతమైన శక్తి. ఎల్లప్పుడూ అంతటా ఉంది మరియు ఉంటుంది. వారి సహాయకులు, సహాయం కోరి వెళ్ళినవారూ వాళ్ళ అనుభవాలని బహువిధాలుగా చెప్పుకుంటారు.   నాకు తెలియకుండానే నాకు పరమాచార్య స్వామిపై అపారమైన భక్తి ఏర్పడింది. నాకు సమయం దొరికినప్పుడల్లా వారి దర్శనం చేసుకుంటాను. ఒకసారి నాకు శ్రీ ప్రదోష వెంకటరామన్ అయ్యర్ గారితో పరిచయం కలిగింది. అయన ప్రతి పౌర్ణమి రోజు మహాస్వామి వారిని దర్శనం చేసుకోమని సూచించారు.   అలా ఒకసారి నేను బొంబాయి నుండి దర్శనానికై వస్తున్నప్పుడు సాయంత్రం నాలుగు గంట…
Read more about Kanchi Paramacharya Swamy , iiQ8, Telugu Wisdom, Devotional
  • 0