Arabic Colors, Sides in Telugu, iiQ8, Telugu to Arabic translation general words, iiQ8

 
Arabic Colors, Sides in Telugu, iiQ8, Telugu to Arabic translation general words
కలర్స్:-
అబియత్ = తెలుపు
అస్వత్ = నలుపు
అహామార్ = ఎరుపు
అక్దర్ = పచ్చ
అజ్రాక్ = నీలి రంగు
కురుకుమ్ = పసుపు
బొన్ని = బుడిద రంగు
———••••••••••———
⬅ఇసార్ = ఎడమ వైపు
➡ఇమెన్ = కుడి వైపు
⬆ సిదా = సిద్దానె.. ఇగా
⬇వరా = వెనుకకు
↪రిజ్జా = తిరిగిరా u turn
దవ్వార్(దువ్వర్). = రింగురోడ్డు(రౌండ్ అబౌట్)
జిద్దామ్(గుద్దామ్). = ముందు
మిన్ని = ఇక్కడ
మిన్నాక్ = అక్కడ
కెఫ్ = ఎలా
వెన్ = ఎక్కడ
లెష్ = ఎందుకు
Telugu to Arabic translation words, iiQ8 Education


 
రో = వెల్లు
తాల్ = ఇటు రా
మీన్(మీను). = ఎవరు
జిస్సర్(కుబ్బిర్). = బ్రిడ్జ్
🔴వగ్గఫ్ = పక్కకు అపు
ఇర్కబ్ = ఎక్కు
నజ్జల్ = దీగు
ఎగ్లిస్ గెద్(గెది) = కుర్చొ
🚥ఇషారా = సిగ్నల్
రెడర్ = కెమెరా
తరిక్ = రోడ్డు
🚗సయ్యారా = వాహనము(బండి)
✈తయ్యరా = విమానం
ముకలఫా = జరిమానా (ఫైన్)
మక్తబ్ = అఫీస్
మత్బా = కిచెన్
హమ్మామ్ = బాత్రుమ్
హమామ్ = పావురము
ఫోగ్(క్) = పైన
తహద్(తహెద్). = క్రింద
దఖల్ = లోపల
బర్రా = బయట
మత్తర్ = ఎయిర్‌పోర్ట్
మతార్ = వర్షం
హార్ = ఎండ,వేడి
బరిత్ = చాలి, చల్లగా
🔑ముప్తా = తలాపుచేవి
సకల్ = చాలు
(బన్నట్) సక్కర్ = అఫ్
బాప్ = తలుపు
బత్తల్ = తియ్యు
సబర్ = అగుము
కల్లి = ఉండు
తఖిర్ = లేట్
మాఫి(లా). = లేదు
ఫి.. = ఉంది
చద్దప్(కద్దాఫ్). = అబద్దం
చమ్(కమ్). = ఎంతా
అకిత్(వల్లా). = నిజంగా
జెన్(మియ్యా మియ్యా,మజుత్) = మంచిది
హుర్మా(ఉరుమ్మా). = స్త్రి
కద్దమా = ఆడ పనిమనిషి
తబ్బాక్ = మొగ వంట మనిషి
రిజ్జుల్ = కాలు
రిజ్జాల్ = మొగొల్లు
షేక్ = రాజు
బచ్చా = పిల్లలు
అబుది = పిల్లొడు
కబిర్ = పెద్ద
సహిర్ = చిన్న
వజిత్ = ఎక్కువ
స్వొయా = కొంచెము
సువయ్ = మెల్లిగా
సురా =. త్వరగా
———•••••————
Arabic Animals in Telugu, iiQ8, Telugu to Arabic translation words, iiQ8 Arabic


Arabic Relationship in Telugu, iiQ8, Telugu to Arabic translation words, iiQ8 Education


Arabic Fruits in Telugu, iiQ8, Telugu to Arabic translation words, iiQ8 Arabic


Arabic Vegetables in Telugu, iiQ8, Telugu to Arabic translation words, iiQ8 Arabic


Arabic Days in Telugu, iiQ8, Telugu to Arabic Week Days translation words, iiQ8