తిరుమలలో ఆ రహస్య వైకుంఠ గుహ ఎక్కడ ఉంది ? Where is the secret Vaikuntha cave located ?

Where is the secret Vaikuntha cave located in Tirumala?

తిరుమలలో ఆ రహస్య వైకుంఠ గుహ ఎక్కడ ఉంది ?
తిరుమల హిందువుల పవిత్ర పుణ్య క్షేత్రం. వెంకటేశ్వర స్వామి నడియాడిన తిరుమల గిరుల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు ఉన్నాయని మన పూర్వీకులు చెబుతుంటే ఇప్పటికీ నమ్మరు. అయితే పురాణాల్లో మాత్రం తిరుమల ప్రశస్తి గురించి, అక్కడ ఉన్న ఎన్నో అద్భుతాల గురించి పేర్కొన్నారు. మరి అటువంటి అద్భుతాలలో ఒకటి రహస్య వైకుంఠం గుహ …. !
ఇది కూడా చదవండి : తిరుమల గురించి నమ్మశక్యం కాని 10 నిజాలు !
ఎంతో మంది కవులు, రచయితలు స్వామివారు కొలువై ఉన్న తిరుమల గురించి తమ తమ కావ్యాలలో, సాహిత్యాలలో రాశారు .. రాస్తున్నారు .. రాస్తూనే ఉంటారు కూడా. అసలు తిరుమల చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవడం అంత ఈజీ కాదని స్వయానా మఠాధిపతులు, పీఠాధిపతులు చెబుతూ వస్తున్నారు.

 

 

 Lord Venkateswara Rupam, iiQ8, TTD వేంకటేశ్వర స్వామి అవతారానికి 3 ప్రధాన కారణాలు

 

What is Alipiri? అలిపిరి, Tirupati Alipiri Gopura, Adippadi

 

7 Hills History, ఏడు కొండలు, Edu Kondala History, Tirumala Hills History

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
 
Tirumala secrete caves, TTD, Tirumala Tirupathi Devastanam, TTD Hills, 7 hills

Where is the secret Vaikuntha cave located in Tirumala?